WebSir.Info - One step ahead of the rest
All projects // <?php OxyLife - Sofia ?>
  • PHP
  • MySql
  • HTML 5
  • JavaScript/JQuery
  • ZendFramework 2
  • Web services

Хипербарната оксигенация (ХБO) e медицинска дейност изразяваща се в лечение с кислород под повишено налягане на някои специфични медицински индикации. Отдавна установена като основна терапия при лечение на отравяне с въглероден окис, газова емболия и газ гангрена, сега хипербарната оксигенация е с постоянно нарастваща роля като допълнително лечение за преодоляването на редица симптоми, които са трудно податливи за лечение с конвенционалните методи на терапия.

OxyLife - Sofia